Z4安卓网
当前位置: 首页 > 应用攻略 > 哔哩哔哩如何改昵称 哔哩哔哩改名字方法

哔哩哔哩如何改昵称 哔哩哔哩改名字方法

时间:2021-05-01

  哔哩哔哩app是一个ACG直播的互动平台,是国内知名的弹幕视频分享站,常被动漫迷们昵称为B站。那么哔哩哔哩如何改昵称?安卓网小编今天代理哔哩哔哩改名字方法,一起来看看。

  打开手机哔哩哔哩,点击左上角头像,点击设置,

  

哔哩哔哩改昵称


  点击账号资料,

  

哔哩哔哩改昵称


  点击昵称,

  

哔哩哔哩改昵称


  输入新的昵称,点击保存,点击确定即可,需要注意的是修改名字要花费哔哩哔哩上的6个硬币。

  

哔哩哔哩改昵称