Z4安卓网
当前位置: 首页 > 游戏攻略 > 逃跑吧少年能量剑怎么获得 能量剑获得方法

逃跑吧少年能量剑怎么获得 能量剑获得方法

时间:2020-11-27

安卓网资讯】逃跑吧少年能量剑是全新的道具卡,一起来了解下它的获取方法和功能吧!

逃跑吧少年能量剑怎么获得

道具名称            能量剑

初始                            

使用价格            250金币                            

解锁段位                        初始